Fecha: 14/06/22 | Carpeta: 2483/2022 | Destino: SENADO | Comisión: Asuntos Internacionales

ACUERDO SOBRE LOCALIDADES FRONTERIZAS VINCULADAS – APROBACIÓN